Forums
Rivierzicht River Resort - Printable Version

+- Forums (http://www.bassfishing.co.za)
+-- Forum: Fishing For Bass (http://www.bassfishing.co.za/forum-4.html)
+--- Forum: Bass Fishing In General (http://www.bassfishing.co.za/forum-14.html)
+--- Thread: Rivierzicht River Resort (/thread-9403.html)Rivierzicht River Resort - Mick - 01-26-2015

Hi, we going to Rivierzicht River Resort for a weekend, anybody stayed there or fished that part of the Breede? Any tips?

<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.rivierzicht-resort.com" onclick="window.open(this.href);return false;">www.rivierzicht-resort.com</a><!-- w -->


Re: Rivierzicht River Resort - Capiez - 01-26-2015

Don't forget your carp tackle.

Friends were there earlier this month and only managed carp and a few small baber.


Re: Rivierzicht River Resort - LaRocks - 01-26-2015

Hi, die beste is om op te gaan na die stroom versnellings of om af te gaan tot by keerwal. Jy sal boot benodig om dit te kan doen en ry maar stadig daar is baie sand banke. Jy kan van kant af probeer maar vroeg soggens en laat agter middag. Swim bait, wit spinnerbait, strect 40 red flake en fighting frog. Ek het n largie van 2,7kg by keerwal gevang die 28 December. Visvang was baie swak 3dae net 3 largies maar die grote het op gemaak daar voor.


Re: Rivierzicht River Resort - Mick - 01-27-2015

Thanks Guys, wont be fishing for carp, but will take my tube and lots of beer


Re: Rivierzicht River Resort - basser - 01-27-2015

Went in November, go upstream past cruise boat on opposite bank and try there. Got about 20 smallies with horny toad water melon red. Going there this weekend so I will do a report back next week.